elen
garida_apofloiomeni
garida_apofloiwmenigarida_apofloiomeni

SHRIMP MEAT

Description Pieces Weight
SHRIMP MEAT U20 24 0,5kg
SHRIMP MEAT 30-60 24 0,5kg
SHRIMP MEAT 60-80 24 0,5kg
SHRIMP MEAT 80-120 24 0,5kg
SHRIMP MEAT 100-200 24 0,5kg
SHRIMP MEAT 200-300 10 1kgCategory: .