elen
arrow_katharismeno
arrow_katharismeno_nzarrow_katharismeno

ARROW Ν.Ζ. CLEANED SKIN OFF

Description Pieces Weight
ARROW Ν.Ζ. CLEANED SKIN OFF 300+ 4 5kg
ARROW Ν.Ζ. CLEANED SKIN OFF 200-300 4 5kg
ARROW Ν.Ζ. CLEANED SKIN OFF U5 1 10kg

** Delicatessen flavours exclusively by "Atlantida"

Category: .